Chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm giá tốt

Posts tagged ‘thước kéo độ dày mực in’

THƯỚC KÉO MÀNG SƠN, MỰC IN

THƯỚC KÉO MÀNG SƠN BỐN MẶT

Hãng sản xuất: Sheen – Anh

thước kéo màng sơn sheen

Code: 1107/60/1: 4 sided applicator 60mm film width, 30-60-90-120 um gap sizes

Code: 1107/60/2 : 4 sided applicator 60mm film width, 50-100-150-200 um gap sizes

1107/60/A:  4 sided applicator 60mm film width max, 300 um gap sizes

1107/80/1  4 sided applicator 80mm film width, 30-60-90-120 um gap sizes

1107/80/2 : 4 sided applicator 80mm film width, 30-60-90-120 um gap sizes

1107/A:4 sided applicator orther widths & gap sizes

–         Bề rộng màng sơn: 80mm

–    Chiều dày màng sơn: 50, 100, 150, 200 µm

Liên hệ:

Ms Tình – Phòng Kinh doanh

Công ty TNHH TM Rồng Tiến

ĐT: 01662870079 or 0935363035

Email: tinh.rongtien@gmail.com

Tag Cloud